Kolik přispívá vaše zdravotní pojišťovna na masáž v roce 2024?

Masáže jsou jednou z nejčastějších forem péče o své tělo a zdraví. Mají řadu pozitivních účinků na lidský organismus, včetně zlepšení prokrvení, snížení stresu a svalového napětí, posílení imunity a zmírnění bolesti. V posledních letech jsou si jejich pozitivního vlivu na člověka vědomy i zdravotní pojišťovny, a tak některé z nich začaly nebo zvýšily příspěvek svým klientům právě na tuto formu péče o svou kondici a zdraví.

Které zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na masáže?

V roce 2024 poskytují příspěvky na masáže následující zdravotní pojišťovny:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)
 • Zdravotní pojišťovna 213RB

Výše příspěvku na masáže se liší podle zdravotní pojišťovny a podmínek, které je nutné splnit.

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

Ostatní pojištěnci

Ostatní pojištěnci mohou získat příspěvek až 2.000 Kč, podmínkou je absolvování preventivního screeningového vyšetření (sceening karcinomu prsu, screening nádorů tlustého střeva a konečníku, screening karcinomu děložního hrdla nebo screening časného záchytu karcinomu plic).

Příspěvek se vztahuje na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z v.z.p., např. masáže. Rehabilitační/rekondiční aktivita může být poskytnuta i fyzioterapeutem.

O příspěvek si můžete do vyčerpání stanoveného limitu zažádat 2× ročně.

Detaily: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/prevence/rehabilitacni-aktivity

Dárci krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně

Aktivní dárci mohou získat po předložení potvrzení alespoň jednoho odběru v letošním roce 3.000 Kč mj. na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. masáže, sauna, plavání, jóga, solná jeskyně, kryokomora, otužování). Neaktivní dárci až 500 Kč.

Detaily: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/darci/darci-krve

Dárci orgánů

Tito dárci mohou získat ročně až 10.000 Kč na mj. rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z v. z. p., např. masáže, sauna, plavání, jóga/pilates, cvičení SM systém, zdravotní cvičení, solná jeskyně, kryokomora, otužování, Kneippovy chodníky, hydroterapie (koupele, střiky), termoterapie (zábaly, obklady, parafínová lázeň), elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, vakuum kompresní terapie, laseroterapie, biolampa, akupunktura, plynové injekce – z předloženého dokladu musí být jednoznačně zřejmý druh poskytnuté aktivity/péče (rehabilitační/rekondiční aktivita může být poskytnuta i fyzioterapeutem)

Detaily: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/darci/darci-organu

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

Běžní pojištěnci

V rámci nového programu Zdravý pojištěnec je možné čerpat příspěvek až 1.000 Kč mj. na regenerace, rehabilitace, lázně (masáže, sauna, wellness, solná jeskyně, různé druhy fyzioterapie, lázeňské pobyty a procedury hrazené pojištěncem).

Podmínkou je absolvování preventivních prohlídek. Poté pojišťovna sama zašle voucher na využití příspěvku.

Příspěvek je možné čerpat na více položek z nabídky do maximální souhrnné výše 1000 Kč, více dokladů o úhradě je však možné uplatnit pouze jednorázově v rámci jedné žádosti.

Požádat je možné online, osobně nebo poštou. Požádat je nutné do 90 dnů od data úhrady za službu.

Detaily: https://www.zdravisvozp.cz/zdravy-pojistenec

dárci krve, krevních derivátů a kostní dřeně

Příspěvek ve výši 500 až 5 000 Kč dle počtu odběrů je možné použít na regenerace, rehabilitace, lázně (masáže, sauna, wellness, solná jeskyně, různé druhy fyzioterapie, lázeňské pobyty a procedury hrazené pojištěncem).

Při žádosti je třeba doložit

 • doklad o úhradě zboží či služeb, přičemž k jedné žádosti lze přiložit pohromadě i více dokladů za různé typy zboží či služeb,
 • kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu,
 • kopii dokladu o udělení bronzové, stříbrné či zlaté Janského medaile, Zlatého kříže, nebo o udělení plakety Dar krve – dar života (případně potvrzení transfuzního oddělení o počtu odběrů), dárci kostní dřeně předloží kopii dokladu o odběru.

Žádost je možné podat online, osobně nebo korespondenčně.

Detaily: https://www.vozp.cz/prispevek/prispevky-pro-darce-krve-a-kostni-drene

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Běžní pojištěnci

Příspěvek až 1.000 Kč v rámci nového programu Krok pro zdraví je možné čerpat mj. na regenerační aktivity – např. masáže, sauna, solná jeskyně, fyzioterapie (nevztahuje se na solária).

Příspěvek motivuje pojištěnce ČPZP k pravidelné pohybové aktivitě – chůzi. Program je založen na využití krokoměru v aplikaci Zdraví v mobilu.

Za  každých 330 000 nachozených kroků je výše odměny 100 Kč. Maximálně lze čerpat příspěvek až 1 000 Kč, tzn. po dosažení hranice 3 300 000 kroků se již další odměna a kroky nepřipisují.

Pojištěnec může čerpat příspěvek jednorázově nebo postupně.

Proplácet lze jen prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu. Program nelze proplatit na pobočce, prostřednictvím E-přepážky, ani přes datovou schránku.

Detaily: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/68

dárci krve, krevních derivátů a kostní dřeně

Příspěvek ve výši 500 až 6 000 Kč dle počtu odběrů je možné použít na pohybové aktivity, léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních, masáže, plavání, saunu, pobyt v kryokomoře, pobyt v solné jeskyni a další.

V případě proplácení na tyto aktivity musí být z dokladu o úhradě zřejmé, že se jedná o některou z těchto aktivit (masáž). Příspěvek na pohybové aktivity lze proplatit jako permanentku i jako jednotlivé vstupy.

Doklady o úhradě lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení.

Žádost je možné podat online, osobně nebo korespondenčně.

Detaily: https://www.cpzp.cz/preventivni-programy/4

207 – Oborová zdravotní pojišťovna

OZP nabízí v rámci programu PRO VOLNÝ ČAS A REGENERACI příspěvek až 10.000 Kč za předpokladu, že využíváte Vitakartu a sbíráte body. Tento příspěvek je možné použít na masáže a lázeňské procedury, rehabilitaci nebo péči fyzioterapeuta.

Zdroj: https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp#dospeli

211 – Zdravotní pojišŤovna ministerstva vnitra

Běžní pojištěnci

Pojišťovna poskytuje v rámci Programu podpory absolvování screeningového vyšetření příspěvek až 1.000 Kč na masáže provedené poskytovatelem zdravotní péče (tj. zdravotní masér zapsaný v Národním registru poskytovatelů zdravotní péče, fyzioterapeut).

 Příspěvek je možné čerpat po ověření absolvování alespoň jednoho z níže uvedených screeningových vyšetření od 1. ledna 2022.

 • Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (ženy a muži od 50 let jednou za rok, od 55 let jednou za dva roky)
 • Screening karcinomu prsu (ženy od 45 let jednou za dva roky)
 • Screening karcinomu děložního hrdla (ženy od 25 do 70 let jednou za rok)
 • Screening karcinomu prostaty (muži 50 až 69 let jednou za dva nebo čtyři roky, dle výsledku vyšetření)

Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby. Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.

Žádat lze osobně, písemně nebo online prostřednictvím E-Kominukace (nikoliv e-mailem)

Detaily: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/program-podpory-absolvovani-screeningoveho-vysetreni

dárci krve, krevních derivátů a kostní dřeně

Pojišťovna poskytuje v rámci Programu pro dárce krve nebo jejích součástí, kostní dřeně a orgánů příspěvek až 7.000 Kč na masáže provedené poskytovatelem zdravotní péče (tj. zdravotní masér zapsaný v Národním registru poskytovatelů zdravotní péče, fyzioterapeut).

Výše příspěvku:

 • v období od 1. ledna 2022 – 31. prosince 2024 provedeno alespoň 5 odběrů plné krve nebo kombinaci odběrů dle tabulky níže – až 2 000 Kč
 • v roce 2024 proveden odběr kostní dřeně – až 4 000 Kč
 • v roce 2024 provedeno darování orgánu – až 7 000 Kč

Vždy se jedná o bezpříspěvkové odběry.

K žádosti o příspěvek je třeba přiložit průkaz dárce krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně nebo potvrzení z transfuzního oddělení. V případě darování orgánu lékařskou zprávu.

Termín podání žádosti pro dárce je do tří měsíců od úhrady nebo od data posledního započteného odběru, pokud byl provedený až po realizaci. Nejpozději do 31. ledna 2025, akceptovány budou platební doklady vystavené do 31. prosince 2024.

Detaily: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/lazenska-lecebne-rehabilitacni-pece-pro-darce

213 – RBP zdravotní pojišťovna

Běžní pojištěnci

Příspěvek ve výši až 700 Kč / rok v rámci Programu 90+ a bonusového příspěvku Bonus 90+, kde se získávají body za prevenci, délku registrace u zdravotní pojišťovny a další aktivity.

Body se vám začnou připisovat nejdříve za 6 měsíců od registrace do Programu 90+. Poté je už jen na vás, kolik jich nasbíráte, a na jak velký příspěvek každý rokdosáhnete

Registrace do Programu 90+ je možná u praktických lékařů, na kterémkoliv kontaktním místě RBP nebo prostřednictvím služby my213 Registrace do programu.  

Doklady o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a ne starší 3 měsíce (od data skutečné úhrady).

Žádat lze přes  mobil nebo osobní počítač s přístupem k internetu a svého účtu my213, prostřednictvím mobilní aplikace, osobně nebo korespondenčně.

Detaily: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/zdravotni-programy/program-90/bonus-90/a-2258/

dárci krve, krevních derivátů a kostní dřeně

Pojišťovna neposkytuje speciální příspěvek na masáže dárcům krve. Mohou využít Program 90+.

209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Pojišťovna ke dni publikace článku nabídku programů pro rok 2024 nezveřejnila.

Zdroj: https://www.zpskoda.cz/zdravotni-programy

Závěr

Příspěvky zdravotních pojišťoven na masáže mohou být zajímavou možností, jak si dopřát relaxaci a zlepšit své zdraví. Při výběru zdravotní pojišťovny je proto vhodné zvážit i to, zda tato pojišťovna nabízí příspěvek na masáže. Pokud jste však zde svou pojišťovnu nenašli, je možná čas podívat se u konkurence, zda nenabízí lepší bonusy.

Přehled ke stažení

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru